Warunki gwarancji
Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest faktura VAT.
Gwarancją jest objęta głowica maszyny wraz z zespołem napędowym.
Gwarancją nie są objęte części maszyny zużywające się w sposób naturalny w trakcie eksploatacji takie jak:
 • chwytacze
 • płytki ściegowe
 • transportery
 • stopki
 • płytki
 • wałki
 • sprężynki
 • okładziny sprzęgieł
 • szpulki
 • elementy grzejne
 • grzałki
 • cewki
 • żarówki
 • oraz noże tnące i obcinania nici
Firma zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia części objętych gwarancją i usunięcia wad uniemożliwiających pracę maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem technologicznym w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia usterki lub dostarczenia przez klienta maszyny do punktu serwisowego. Sprzęt podlegający reklamacji powinien zostać dostarczony do serwisu gwaranta w stanie kompletnym i w oryginalnym zabezpieczającym lub zastępczym opakowaniu, które zapewni bezpieczne warunki transportu. Okres naprawy może być przedłużony o czas sprowadzenia importowanej części, która wymaga wymiany a nie ma jej na magazynie w Polsce. Nie podlegają gwarancji regulacje maszyny związane ze zmianą nici i szytych materiałów. W okresie gwarancyjnym wykluczone jest odstąpienie od kontraktu lub zmniejszenie cen zakupu z wyjątkiem przypadku kiedy firma w wyniku okoliczności zawinionych przez siebie nie dostarczy i nie usunie wad podlegających gwarancji. Okres gwarancji przedłuża się o czas w jakim towar nie mógł być używany z powodu opóźnionej dostawy lub naprawy. Wykluczone są żądania imiennych odszkodowań za ewentualne okaleczenia osób i pozostałych pośrednich strat. Gwarancja obejmuje 12 miesięcy na elementy mechaniczne maszyny, 6 miesięcy na silniki elektryczne, elementy elektroniczne i elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne oraz pomocnicze typu pullery, mechanizmy układające, podwijające itp. 3 miesiące na wałki i horny w maszynach ultradźwiękowych. Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest karta gwarancyjna z podpisem i pieczęcią gwaranta oraz dokument sprzedaży (faktura).
maszyny szwalnicze, maszyny do cięcia lamówki, automaty szwalnicze, wyposażenie szwalni, urządzenia krojcze | Copyright Optimasz 2009 |   |